Сподели ја на

Топ Youtube Howto & Style канали

Рангиранна YouTubeпретплатницитевидео пати е виденогрофот видеокатегоријапочна
1 5-Minute Crafts5-Minute Crafts 80,500,000 26,796,676,671 6,733 Howto & Style 2016
2 Gulshan KalraGulshan Kalra 31,800,000 14,649,796,707 600 Howto & Style 2018
3 albert_cancookalbert_cancook 15,900,000 11,049,144,449 635 Howto & Style 2020
4 BRIGHT SIDEBRIGHT SIDE 44,500,000 10,900,197,404 6,935 Howto & Style 2017
5 Troom TroomTroom Troom 23,800,000 10,541,599,040 2,617 Howto & Style 2015
6 Fede VigevaniFede Vigevani 37,600,000 10,423,654,171 1,182 Howto & Style 2009
7 Wood MoodWood Mood 9,130,000 8,473,272,738 2,249 Howto & Style 2021
8 SUPER SLICK SLIME SAMSUPER SLICK SLIME SAM 19,800,000 7,767,689,266 1,002 Howto & Style 2018
9 Troom Troom ArabicTroom Troom Arabic 11,500,000 7,319,360,729 2,617 Howto & Style 2015
10 chefkoudychefkoudy 3,990,000 7,203,710,148 914 Howto & Style 2020
11 Трум ТрумТрум Трум 14,900,000 7,165,635,999 2,547 Howto & Style 2015
12 Troom Troom IndiaTroom Troom India 12,800,000 6,883,537,219 2,496 Howto & Style 2015
13 GENIALGENIAL 31,900,000 6,875,836,937 7,309 Howto & Style 2017
14 Village Cooking ChannelVillage Cooking Channel 23,200,000 6,543,687,334 222 Howto & Style 2018
15 5-Minute Crafts PLAY5-Minute Crafts PLAY 20,200,000 6,328,997,541 5,900 Howto & Style 2017

Топ Youtube канали - Детална статистика

Рангиранна YouTubeпретплатниците/годинавидео пати е видено/годинаГрофот видео/година
1 5-Minute Crafts5-Minute Crafts 11,500,000 3,828,096,667 961
2 Gulshan KalraGulshan Kalra 6,360,000 2,929,959,341 120
3 albert_cancookalbert_cancook 5,300,000 3,683,048,149 211
4 BRIGHT SIDEBRIGHT SIDE 7,416,666 1,816,699,567 1,155
5 Troom TroomTroom Troom 2,975,000 1,317,699,880 327
6 Fede VigevaniFede Vigevani 2,685,714 744,546,726 84
7 Wood MoodWood Mood 4,565,000 4,236,636,369 1,124
8 SUPER SLICK SLIME SAMSUPER SLICK SLIME SAM 3,960,000 1,553,537,853 200
9 Troom Troom ArabicTroom Troom Arabic 1,437,500 914,920,091 327
10 chefkoudychefkoudy 1,330,000 2,401,236,716 304
11 Трум ТрумТрум Трум 1,862,500 895,704,499 318
12 Troom Troom IndiaTroom Troom India 1,600,000 860,442,152 312
13 GENIALGENIAL 5,316,666 1,145,972,822 1,218
14 Village Cooking ChannelVillage Cooking Channel 4,640,000 1,308,737,466 44
15 5-Minute Crafts PLAY5-Minute Crafts PLAY 3,366,666 1,054,832,923 983